ENQUESTA DE SATISFACCIÓ FAMILIAR

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ FAMILIAR

Des de Fem Escola volem saber la teua opinió. Fes clic a aquest enllaç i ompli els camps per a poder conèixer el teu grau de satisfacció i quins aspectes podem millorar. Ajuda'ns a créixer per a què els vostres fills i filles puguen rebre la millor qualitat del nostre servei. Gràcies de bestreta.

DADES ALUMNAT

EMPRESA
* L’atenció rebuda per part de Fem Escola ha sigut satisfactòria?
* L’atenció rebuda ha complit les necessitats demandades?
* Quan ha sorgit algun conflicte o imprevist, s’ha resolt adequadament?
* Ha rebut informació prèvia i durant per part de Fem Escola respecte a imprevistos, canvis i modificacions en les activitats extraescolars?
* La comunicació amb Fem Escola és fluïda i adequada a totes les circumstàncies?
* Qualifica el grau de satisfacció respecte a la solució de problemes que s’han aportat
* La teua experiència amb els serveis que s’han prestat
* Recomanaries Fem Escola

PROFESSORAT
* Ha mostrat interés i predisposició cap al desenvolupament de l’alumnat?
* El seu grau d’implicació ha sigut satisfactori?
* L’atenció rebuda cap a l’alumnat per part del professorat ha sigut adequada?
* La reacció del professorat en cas de conflictes o imprevistos ha sigut l’adequada?
* És puntual a l’hora de realitzar les entrades i eixides de l’activitat extraescolar?
* Ha sigut fàcil comunicar-se amb el professorat quan surt algun conflicte, problema o imprevist?
* Qualifica el grau de satisfacció respecte al professorat
* La teua experiència amb els serveis prestats per part del professorat
* Qualifica el grau d’interés respecte a la continuïtat del professorat

CONTINGUT
* Considera que el contingut impartit és adequat?
* Està satisfet/a amb els resultats que ha obtingut l’alumnat?
* Està satisfet/a amb la progressió del l’alumnat en l’activitat?
* El nivell d’exigència de l’activitat està acorde al teu nivell d’expectatives?
* Qualifica el grau de satisfacció respecte a la millora mostrada per l’alumnat
* De l’alumnat respecte a l’activitat
* La motivació de l’alumnat respecte a continuar en l’activitat
* Recomanaries l’activitat

catpcha  


0,224 seg / 175 sql / 3,5 MB